Оголошується конкурс на посаду директора Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права

Правління Житомирської облспоживспілки оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників не менше 10 років.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:
- заяву про участь у конкурсі на ім’я Засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 см;
- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
- довідку про наявність або відсутність судимості;
- витяг  з  Єдиного  державного  реєстру  осіб,  які  вчинили  корупційні правопорушення;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
- копію трудової книжки;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
- копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, Засновником або нотаріально.

Термін подання заяв – 2 місяці від дня опублікування оголошення.
Дата проведення виборів - 02 березня 2017 року.
Прийом документів здійснюється за адресою: м.Житомир, вул.Велика Бердичівська, 13, кабінет № 308, тел. (0412) 47-27-32, E-mail: zt_occ@ukr.net