Історія

Створенню облспоживспілки передував 56-річний період – з часу виникнення в Житомирі першого споживчого товариства в 1881 році, до 1937 року, коли власне й було засновано Житомирську область і виникла потреба об’єднання кооперативних організацій в спілку.
Обласна спілка споживчих товариств об’єднує 38 тис. пайовиків та забезпечує трудову діяльність 5,4 тис. осіб.

Організаційно система включає 17 райспоживспілок, у складі яких функціонує 86 споживчих товариств, 6 районних споживчих товариств, які обслуговують 70 відсотків сільського населення області.

Відповідно до цілей і завдань, визначених Законом України “Про споживчу кооперацію”, облспоживспілка здійснює торгівельну, заготівельну, виробничу діяльність, надає платні послуги та сприяє соціальному розвитку села.

Основним документом, що регулює діяльність облспоживспілки, є Статут.
Економічний потенціал системи включає 892 роздрібних торгових підприємства та 388 підприємств ресторанного господарства, 3 торгові бази, 2 заготівельно-збутові бази та 20 переробних підприємств і цехів.

У системі діє кооперативний коледж бізнесу і права, який здійснює підготовку кадрів для підприємств і організацій споживчої кооперації області.

Зазначений потенціал використовується не лише для задоволення потреб пайовиків, а і для обслуговування селян та жителів районних центрів.

Починаючи з 2003 року, обсяги діяльності системи споживчої кооперації зростають.
Валовий оборот основних галузей системи поточного року очікується у межах 321 млн. грн.