Річну звітність розпочато

З метою надання необхідних консультацій щодо своєчасного і якісного складання річного звіту за 2014 рік, правління обласної Спілки споживчих товариств напередодні провело семінар-нараду з головними бухгалтерами райспоживспілок та господарств облспоживспілки.

Основне питання порядку денного знайшло широке висвітлення у виступі начальника управління бухгалтерського обліку, звітності та корпоративних прав, економіки і фінансів Людмили Петрівни Паскалової, котра заодно проінформувала присутніх про нове у податковому законодавстві.

Про звітність організацій і підприємств споживчої кооперації, про зміни до річної звітності, про особливості звітності з інвестиційної діяльності розповіли голова ревізійної комісії обласної спілки Руслан Семенович Баранюк, начальник відділу економіки Світлана Петрівна Євтух та заступник начальника управління з інвестицій і охорони праці Віктор Михайлович Кайданович.

Семінар-нарада проходив у невимушеній обстановці, у формі запитань і відповідей, що дало змогу її учасникам одержати повні і вичерпні консультації з питань, які їх цікавили.

І уже перші річні звіти, які почали надходити із кооперативних організацій і підприємств системи, є яскравим свідченням того, що семінар-нарада свою місію виконав.